Thursday, June 9, 2011

Números cardinales y números ordinales
NÚMEROS CARDINALES
NUMEROS ORDINALES
1
En
Første
2
To
Andre
3
Tre
Tredje
4
Fire
Fierde
5
Fem
Femte
6
Seks
Sjette
7
Sju
Sjuende
8
Åtte
Åttende
9
Ni
Niende
10
Ti
10º
Tiende
11
Elleve
11º
Ellevte
12
Tolv
12º
Tolvte
13
Tretten
13º
Trettende
14
Fjorten
14º
Fjortende
15
Femten
15º
Femtende
16
Seksten
16º
Sekstende
17
Sytten
17º
Syttende
18
Atten
18º
Attende
19
Nitten
19º
Nittiende
20
Tjue
20º
Tjuende
21
Tjueen
21º
Tjueførste
22
Tjueto
22º
Tjueandre
30
Tretti
30º
Trettiende
31
Trettien


32
Trettito


40
Førti
40º

50
Femti
50º

60
Seksti
60º

70
Sytti
70º

80
Åtti
80º

90
Nitti
90º

100
Hundre


143
ett hundre og førtitre


200
To hundre


500
fem hundre


582
fem hundre og åttito


1000
Tusen


1.563
ett tusen fem hundre og sekstitre


3.000
tre tusen


3.913
tre tusen ni hundre og tretten


10.000
ti tusen


10.427
ti tusen fire hundre og tjuesju


50.000
femti tusen


51.891
femtien tusen åtte hundre og nittien


100.000
ett hundre tusen


142.953
ett hundre førtito tusen ni hundre og femtitre


500.000
fem hundre tusen


585.764
fem hundre og åttifem tusen sju hundre og sekstifire


No comments:

Post a Comment