Tuesday, June 14, 2011

Procedencia, nacionalidad e idioma.

Procedencia y nacionalidad

Hvor kommer du fra? - ¿Dé donde procedes (eres)?

Jeg kommer fra Norge - Procedo (soy) de Noruega.
Jeg kommer fra Madrid i Spania - Procedo (soy) de Madrid, (que está) en España.
Han kommer fra Spania - El procede (es) de España.

Vi kommer fra Sverige - Nosotros procedemos (somos) de Suecia.
De kommer fra Sverige - Ellos proceden (son) de Suecia.

Er du fra Norge? - ¿Eres (procedes) de Noruega?
Nei, jeg er fra Danmark. - No, soy (procedo) de Dinamarca.

Du er fra Tyskland, ikke sant? - Eres (procedes) de Alemania, ¿verdad?
Ja, jeg er tysk - Sí, soy alemán.

Idioma

Snakker du norsk? ¿Hablas (sabes hablar) noruego?
Ja. - Sí
Ja, litt. - Sí, un poco.
Nei, ikke så mye. - No,  no mucho.
Nei, jeg snakker ikke norsk. - No, no hablo (sé hablar) noruego.

No comments:

Post a Comment