Thursday, January 5, 2012

Temperatura


-7 C = sju kuldegrader (Celsius)
7 C = sju grader (Celsius)
7 1/2 C = sju og en halv grad
7,5 C = sju komma fem grader

No comments:

Post a Comment